مدرسه
تکذیب آموزش حضوری در مدارس از ۱۵ آذر 12 آذر 1399

تکذیب آموزش حضوری در مدارس از ۱۵ آذر

وزارت آموزش و پرورش: اخیرا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی غیررسمی مطلبی درباره چگونگی روند ادامه سال تحصیلی جاری از ١۵ آذرماه منتشر شده که مستند نیست.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۱۲ آذر 12 آذر 1399

جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۱۲ آذر

جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۱۲ آذر، در تمام مقاطع تحصیلی