مسکن ملی
 مسکن، آرزوی بر دل مانده کارگران 21 دی 1399
پرداخت اقساط وام مسکن ملی با حقوق کارگری تناسب دارد؟

 مسکن، آرزوی بر دل مانده کارگران

«مسکن» دغدغه خانوارها به خصوص کارگران و حداقل‌بگیرانی است که این‌روزها صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند.

جزییات فرصت جدید ثبت نام مسکن ملی 17 دی 1399

جزییات فرصت جدید ثبت نام مسکن ملی

فرصت برای ثبت‌نام مسکن ملی و ایجاد ظرفیت در یکی از شهرهای تهران فراهم شده و با این احتساب تعداد شهرهای تهران در طرح اقدام ملی مسکن به ۲۰ شهر رسید. دور جدید ثبت‌نام از ساعت ۱۰ صبح روز پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه آغاز و تا ساعت ۲۴ و ۲۵ دی ماه این ثبت‌نام انجام می‌شود.