مشروطه
سالروز قتل حیدرخان عمواوغلی 15 آبان 1399

سالروز قتل حیدرخان عمواوغلی

حیدرخان عمواوغلی مشهور به حیدر برقی انقلابی ایرانی و از فعالان مؤثر جنبش مشروطه ایران و از رهبران حزب کمونیست ایران بود.