مظفرالدین شاه قاجار
سالمرگ مظفرالدین شاه قاجار است 12 دی 1399

سالمرگ مظفرالدین شاه قاجار است

مظفرالدین‌شاه قاجار (زادهٔ ۳ فروردین ۱۲۳۲– درگذشتهٔ ۱۲ دی ۱۲۸۵) پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار بود.