موسیقی مقامی
مرگ میراث با پنجه های که خاموش شد 19 آبان 1399
نگاهی به درگذشتگان موسیقی نواحی در سال ۹۹

مرگ میراث با پنجه های که خاموش شد

موسیقی نواحی همواره از سرمایه‌های بزرگ فرهنگی کشور محسوب شده است؛ هنری که نشان از جایگاه والای موسیقی در تاریخ ایران زمین دارد. در هر منطقه افرادی، سرآمدان شاخه ای از موسیقی نواحی هستند که هنر خود را سینه به سینه از گذشتگان فرا گرفته‌ و به آیندگان منتقل می کنند.