موسیقی مقامی
ببینید| دوتاری دیگر در خراسان خاموش شد 14 فروردین 1403

ببینید| دوتاری دیگر در خراسان خاموش شد

ذوالفقار بیتانه که شب ۱۳ فروردین چشم از جهان فروبست زاده ۱۳۴۰ در فردوس، خراسان جنوبی بود. 

دوتاری دیگر خاموش شد/ ذوالفقار بیتانه گنجینه موسیقی خراسان درگذشت 14 فروردین 1403

دوتاری دیگر خاموش شد/ ذوالفقار بیتانه گنجینه موسیقی خراسان درگذشت

ذوالفقار بیتانه از هنرمندان پیشکسوت موسیقی مقامی خراسان روز سیزدهم فروردین، دار فانی را وداع گفت.

مرگ میراث با پنجه های که خاموش شد 19 آبان 1399
نگاهی به درگذشتگان موسیقی نواحی در سال ۹۹

مرگ میراث با پنجه های که خاموش شد

موسیقی نواحی همواره از سرمایه‌های بزرگ فرهنگی کشور محسوب شده است؛ هنری که نشان از جایگاه والای موسیقی در تاریخ ایران زمین دارد. در هر منطقه افرادی، سرآمدان شاخه ای از موسیقی نواحی هستند که هنر خود را سینه به سینه از گذشتگان فرا گرفته‌ و به آیندگان منتقل می کنند.