نعمت احمدي حقوقدان
ضرب و شتم قانون 05 بهمن 1399
نعمت احمدي

ضرب و شتم قانون

بايد از فضاي مجازي تشكر كرد؛ فضايي كه بايد به آن بها داد و به عنوان ركن چهارم آزادي آن را به رسميت شناخت.