نقدینگی
سونامی نقدینگی اقتصاد را از پا درمی آورد 22 آبان 1399
دبیرکل انجمن اقتصادانان ایران:

سونامی نقدینگی اقتصاد را از پا درمی آورد

در دنیای امروز صنعت بانکداری به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده و متعادل کننده بخش اقتصاد یاد کرد.