نیروگاه حرارتی شازند سه برابر استاندارد گوگرد وارد محیط می کند
نیروگاه حرارتی شازند سه برابر استاندارد دی اکسیدگوگرد وارد محیط می‌کند 04 دی 1399
یک مسئول:

نیروگاه حرارتی شازند سه برابر استاندارد دی اکسیدگوگرد وارد محیط می‌کند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: در حال حاضر نیروگاه حرارتی شازند به میزان سه برابر استاندارد گوگرد وارد محیط می کند.