پرورش فکری کودکان و نوجوانان
پویش لبخند مهر و امید برای دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان 06 آبان 1399
کانون پرورش فکری هزار بسته‌ فرهنگی را برای کودکان آماده کرد؛

پویش لبخند مهر و امید برای دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان

یک‌هزار بسته‌ فرهنگی از سوی بسیج کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب پویش «لبخند مهر و امید» برای کودکان و نوجوانان مناطق محروم و کم‌برخوردار استان سیستان و بلوچستان آماده‌سازی شد.