پوران درخشنده
«هیس،پسرها گریه نمی‌کنند» آذر کلید می‌خورد 13 آبان 1399
پوران درخشنده:

«هیس،پسرها گریه نمی‌کنند» آذر کلید می‌خورد

پوران درخشنده از آغاز فیلمبرداری «هیس، پسرها گریه نمی‌کنند» در آذرماه سال جاری خبر داد.