کیانوش جهانپور
کرونا قطعا شعله ور کننده بسیاری از تغییرات اجباری در جوامع خواهد شد 12 آبان 1399
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:

کرونا قطعا شعله ور کننده بسیاری از تغییرات اجباری در جوامع خواهد شد

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: کرونا فقط بلیه سلامت نیست، بلکه بلا و بلیه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی است. مواجهه با کرونا به معنای واقعی، نظام های سلامت، اقتصادی و سیاسی را در جهان به چالش کشیده و قطعا شعله ور کننده بسیاری از تغییرات اجباری در ملل و جوامع و سطوح مختلف خواهد شد.