کیرمرث مرادی
مدیران هنری خلاقیت ندارند، جامعه انگیزه!/ دستاوردی که از دست رفت 14 آبان 1399
سردرگمی مدیریتی و تئاتر کرونایی؛

مدیران هنری خلاقیت ندارند، جامعه انگیزه!/ دستاوردی که از دست رفت

کیومرث مرادی با اشاره به از دست رفتن فرصت‌هایی که بحران کرونا می‎توانست برای تئاتر به وجود بیاورد، عنوان کرد باید باب گفتگو میان کارشناسان ستاد کرونا با نمایندگان مشاغل مختلف باز شود.