16 آذرماه روز دانشجو
برابر با ۱۶ آذرماه روز دانشجو است 16 آذر 1399

برابر با ۱۶ آذرماه روز دانشجو است

روز دانشجو، در ایران به ۱۶ ماه آذر اطلاق می‌شود.