اداره کشور بدون تکیه به نفت دستاورد مهم و مثبت در اقتصاد

گاهان‌نیوز، دولت تركيه كشور را بدون اتكاء به در آمد نفت به خوبى اداره مى كند. هند و ژاپن و كره جنوبى كه جاى خود دارد. ترامپ وسيله اى شده است كه دولت ايران ناگزير از اداره كشور بدون تكيه به نفت باشد. كه دستاورد مهم و مثبتى در اقتصاد ملى ماست.راهبرد بى نفت!
عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم

  • منبع خبر : گاهان‌نیوز