آنچه در آبادان و مشهد اتفاق افتاد، فردا و پس فردا و به درازای ادامه این وضع که توجه نکردن به اجرای قانون است، استمرار خواهد یافت.

آنچه در آبادان و مشهد اتفاق افتاد، فردا و پس فردا و به درازای ادامه این وضع که توجه نکردن به اجرای قانون است، استمرار خواهد یافت.

امروز در همه کشورهای دنیا، حتی معدود کشورهایی که اداره امور کشور بر اساس فرامین و دستورهاست، اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی مجبورند براساس یک نظم قانونی یا فرمانی عمل کنند و قانون در همه امور کشوری و لشکری حکومت مي کند. اگر کسی مرتکب خطا و جرمی شود، در هر مرتبه ای باید پاسخ گو باشد و متخلفان و بزهکاران به خاطر وابستگی سازمانی و مقام و موقعیت اداری یا انتساب به این خاندان و آن مقام از پیگرد قانون مصون نمانند. وقتی حوادثی شبیه آنچه در آبادان یا مشهد یا هر جای دیگر اتفاق بیفتد، نهادهای مسئول به جای تعقیب بزهکار از آن طرف رسیدگی و تلاش می کنند با حاشیه سازی آن را به جوسازی فضای مجازی و سازماندهی آن در واشنگتن و تل آویو و… سنجاق کنند. فرجام آن هم تبرئه بزهکاران و متهم شدن زیان دیدگان است. حوادث آبادان و مشهد به دلیل وجود همین زمینه هاست. اطمینان بزهکاران به رهایی از چنگال قانون و عدالت با این اطمینان که در گذشته نیز چنین کنش هایی صورت گرفته و واکنش قانونی به آن روی پاشنه ای غیر از کیفر دادن مجرم چرخیده است؛ زیرا این گونه بزهکاران بیشتر از مردم و زیان دیدگان خود را در امان و امنیت می دانند، به علت تکرار این حوادث و ندیدن واکنش های درخور به آن جری شده و تقریبا اطمینان یافته اند که وقتی آب ها از آسیاب می افتد و سکوتی به وجود می آید، همه چیز از یاد می رود. اگر چنین نباشد، زنان و مردان و مأموران حراست جمع شده بر بالین آن دختر آبادانی می توانستند آن چنان دختر بینوا را مورد ضرب و شتم قرار داده و او را خونین و مالین رها کنند؟ بعد از آن هم از پدر او اقرار بگیرند که او ناراحتی عصبی و روحی داشته و روزانه هم قرص می خورده. به این ترتیب پدر دختری که کبیر و بالغ شده، خود را جای شاکی و قاضی و مأمور تحقیق می گذارد و آب هم از آب تکان نمی خورد. در این میان سکوت مجریان قانون همه چیز را تأیید خواهد کرد. درباره آنچه در مشهد اتفاق افتاد، باید بگویم که واقعا نیروی انتظامی کشور فکر می کند این تنها حادثه از نوع خود است؟ اگر چنین فکر می کنند، بهتر است برای پاسخ به این پرسش اداره نظارت و بازرسی این نیرو آمار حوادث مشابه را از دادسراها و وکلای دادگستری و احتمالا گزارش های فراموش شده همین اداره کل خود استعلام کنند تا ببینند آن سوی دیوار نیروی انتظامی چه حوادثی اتفاق می افتد. نگارنده به هیچ وجه زحمات افراد نیرو و کمبود نیروی انسانی و لوازم و امکانات آن را نادیده نمی گیرم؛ اما بهتر نبود این نیرو به جای اوباش گردانی در خیابان ها و واکنش منفی اجتماعی مردم که حتی اعتراض رئیس قوه قضائیه را هم به همراه داشت، به مسائل داخلی خود توجه کنند تا بدانند خود را در قله قاف دیدن به معنای رضایت مردم و حتی دستگاه های مسئول نیست. دولتی که منشور حقوق شهروندی را تدوین می کند و ریاست قوه قضائیه که سند امنیت قضائی و اجرای عدالت را منتشر می کند، نباید اقدامات نیروهای حراست وابسته به وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور یا ضابطان قضائی تحت نظر قوه قضائیه را نادیده بگیرد. باید گفت تا زمانی که این نیروها و دیگر افراد به انجام این گونه رفتارهای خود پایبند نباشند و خود را مصون از پیگرد ندانند، در جامعه چنین اتفاقاتی خواهد افتاد و منِ نوعی هم از بیان و گزارش این خطاها و حوادث و ترس و واهمه از اقدامات بعدی مصون نخواهم بود.

  • نویسنده : صالح نیکبخت
  • منبع خبر : روزنامه شرق