جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۱۲ آذر، در تمام مقاطع تحصیلی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۱۲ آذر، در تمام مقاطع تحصیلی

برنامه پخش مدرسه تلویزیونی ایران، چهارشنبه ۱۲ آذر

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌ بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی پودمان یک پایه ۱۲ – رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ ارتباط موثر شایستگی فصل دوم پایه ۱۰ – رشته خدمات – شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش

ساعت ۹ تا۹:۳۰ طراحی وب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی پایه ۱۲ – رشته شبکه ونرم افزار -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ سیستم فن خنک کننده دمای موتور پایه ۱۲ – رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵ تا۲۱:۵۰ انواع سیستم ترمز کاسه ای خودرو پایه ۱۱ – رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه ای

 

پایه ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲:۰۰ تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳:۰۰ تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی درس ۸ پایه هفتم

ساعت ۱۵:۰۰ تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی درس ۸ آزادگی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی درس ۸ قسمت اول پایه نهم

 

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ رشد حرفه ای معلمان – درس پژوهی

 

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ شیمی دو پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی سه پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ شیمی یک پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ ریاضی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

 

شبکه ۴:

ساعت ۷:۳۰ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس فلسفه ۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۰:۱۵ درس ریاضی و آمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس اقتصاد پایه ۱۰ و ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۱۵ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲:۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قرآن و معارف اسلامی:

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان

ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پنجم دبستان

ساعت ۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت ۱۵:۳۰ دین و زندگی یک پایه دهم بخش قرآن رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

 

 

  • منبع خبر : گاهان‌نیوز