بیانیه شورای روابط خارجی اروپا: دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا باید هم اکنون از دولت آتی آمریکا به ریاست جمهوری بایدن و ایران بخواهد که به سرعت به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای بازگردند.

برای ثبات در خاورمیانه بسیار حیاتی است که آمریکا و ایران فورا تنش‌ها را کاهش داده و به بازیابی تعامل دیپلماتیک درباره طیفی از موضوعات بپردازند.

  • منبع خبر : گاهان‌نیوز