طرح بحث از شهرام پازوکی پژوهشگر فلسفه و عرفان

گاهان‌نیوز، شهرام پازوکی، پژوهشگر ایرانی فلسفه و عرفان، عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران و عضو گروه فلسفه فرهنگستان هنر ایران است. او همه سطوح تحصیلات عالی را در دانشگاه تهران گذرانده و در سال ۱۳۷۳ موفق به اخذ دکترای فلسفه شده‌است.پازوکی در این تکه از سخنرانی که به مناسبت روز فلسفه ارائه شده است نگاهی به دریافت ابن‌سینا، فارابی و سایر فلاسفه اسلامی از فلسفه یونان کرده است.

  • منبع خبر : گاهان‌نیوز