شرکت کنترل کیفیت هوای تهران: هوای پایتخت امروز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد

گاهان نیوز، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۴۲ بود و هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌ها حساس قرار داشت.

آلاینده شاخص «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۳۹ است و هوا همچنان در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد

  • منبع خبر : گاهان‌نیوز