بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید، تمهیدات لازم را برای ثبت چک در «سامانه صیاد» توسط دارندگان چک فراهم کرده است، لازم به ذکر است کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد.

گاهان‌نیوز، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای اجرای ماده ۲۱ مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، مصوب مورخ سيزدهم آبان‌ماه يک‌هزار و سيصد و نود و هفت «مجلس شوراي اسلامي»، نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و درگاه‌های ارتباطی به منظور اجراي تکالیف قانونی برعهده نظام بانکي کشور اقدام و امکانات لازم برای ايجاد دسترسي صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک را به سامانه صياد فراهم کرده است.

 

باتوجه به اين که به موجب مفاد ماده يادشده صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صياد» است، از تاريخ بيست و دوم آذرماه سال‌جاري، صادرکنندگان و دريافت‌کنندگان چک موارد زیر را مدنظر قرار دهند:

 

۱- بر اساس تبصره ۱ ماده فوق، از تاریخ ۲۲‏ آذر ماه ۱۳۹۹ ضروری است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. همچنین ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.

 

۲- تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن (شامل شناسه‌ملي‏/کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید) در «سامانه صیاد» ثبت کنند. بدين منظور صادرکننده چک می‌تواند از طريق درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاري وي (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسي داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.

 

* شناسایی صادرکننده چک و حصول اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:

الف‏- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با کد ملی وی؛

ب‌- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.

 

به عبارت دیگر صادر کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکي خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وي، اقدام به ثبت اطلاعات چک در «سامانه صیاد» کند.

 

۳- به منظور بررسي صحت اطلاعات چک ثبت شده، دریافت‌کننده چک امکان اخذ استعلام از «سامانه صياد» را داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات ثبت شده با اطلاعات مندرج در برگه چک نسبت به تائيد اطلاعات چک دريافتي اقدام مي‌کند. همچنين چنانچه دريافت‌کننده چک پس از تائيد اطلاعات آن، متمايل به انتقال چک به شخص ديگري باشد، اين امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذينفع جديد (ثبت شناسه‏/کدملي وي) ‌براي وي فراهم است.

 

* شناسایی دريافت‌کننده چک و حصول اطمینان از تائيد اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:

الف‏- انطباق شماره تلفن دريافت‌کننده چک با کد ملی وی؛

ب‌‏- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی دريافت‌کننده چک.

 

به عبارت دیگر دريافت‌کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکي متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتي که به نام وي ثبت شده‌است، اقدام به تایيد اطلاعات چک و يا انتقال آن به شخص ديگر در سامانه صیاد کند.

 

با توجه به اهمیت چک در مبادلات تجاری کشور به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت غيرنقدي و مهم در نظام پرداخت کشور، نظرداشت معضلات و مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا برای برخی از کسب‌وکارها و همچنين در راستای فرهنگ‌سازی و ایجاد فرصت مناسب به منظور برقراری ارتباط عموم مردم با سامانه صیاد، ضمن تاکيد بر ضرورت ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان آن در سامانه ذکر شده براساس روال اجرايي تمهيد شده به شرح فوق، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور حداکثر تعامل و همکاری لازم را با عموم مردم به منظور پیشگیری از بروز هرگونه چالش‌های احتمالی ناشی از اجرای فرایند ثبت و نقل ‌و انتقال چک را به عمل می‌آورد و کارسازی چکها تا اطلاع ثانوی همانند گذشته تداوم می‌یابد.

  • منبع خبر : گاهان‌نیوز