شورای عالی خانه هنرمندان ایران در آخرین جلسه خود، به تشکیل کمیته‌ای برای رفع مشکلات هنرمندان در حوادث اخیر رای داد.

به گزارش گاهان‌نیوز، شورای عالی خانه هنرمندان ایران در آخرین جلسه خود به بررسی گزارش‌های واصله از استمرار فشارهای امنیتی و رفتارهای خشونت‌آميز بر مردم، به خصوص هنرمندان و دانشجویان هنر در حوزه‌های مختلف سینما، تئاتر، موسیقی، ادبیات، هنرهای تجسمی (عكاسی، گرافيک، مجسمه‌سازی، نقاشی، تصويرگری و…)، به اَشکالی هم‌چون بازداشت، احضار، توقیف پاسپورت، فشارهای حرفه‌ای و نیز محدودیت‌های ادامه تحصیل پرداخت.

به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، اعضای شورای عالی خانه هنرمندان ایران در این جلسه با اشاره به این نکته که هنرمندان به اقتضای مسئولیت اجتماعی و همدلی ذاتی‌ با نوع بشر و پرسشگری و نگرانی‌های همیشگی‌شان، مأموریتی والاتر از بازتاب ندای عصر خود و آلام و ایده‌های مردم و جامعه بر عهده ندارند، دیگربار بر ضرورت پرهیز از خشونت با اقوام، کودکان، زنان و نیز اهمیت مبرم حفظ حقوق پایه در قلمروهای آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی گردش اطلاعات، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و…، به عنوان بنیادین‌ترین حقوق اجتماعی برای آحاد شهروندان، از جمله هنرمندان تأکید ورزیدند.

شورا همچنین ضمن تاييد و حمايت از بيانيه‌های خانه‌های سينما، تئاتر و موسیقی، کمیته‌ای را در هم‌افزایی با کمیته‌های پیگیری تشکیل شده در نهادهای مذكور، مأمور مذاکره با مراجع ذیربط و کمک به رفع مشکلات امنیتی هنرمندان کرد.

  • منبع خبر : گاهان‌نیوز