آلنوش طریان
زادروز آلنوش طریان «مادر نجوم» ایران 18 آبان 1399

زادروز آلنوش طریان «مادر نجوم» ایران

آلنوش طریان یا آلنوش تریان  ۱۸ آبان ۱۳۰۰ در تهران به دنیا آمد و درگذشته ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ چشم از جهان فرو بست؛ او فیزیک‌دان ایرانی ارمنی‌تبار بود که به «مادر نجوم» و «بانوی اختر فیزیک ایران» ملقب گردیده‌است.