آلودگی هوای تهران ۲۷ آذرماه ۹۹
هوای تهران در وضعیت قرمز 27 آذر 1399

هوای تهران در وضعیت قرمز

عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت:کیفیت هوای کلانشهر تهران در وضعیت قرمز قرار دارد.