آلودگی هوای تهران ۲۸ آذرماه ۹۹
هوای پایتخت امروز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد 28 آذر 1399
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران:

هوای پایتخت امروز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران: هوای پایتخت امروز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد