آلودگی هوای تهران 24 دیماه 1399
کیفیت هوای ۱۰ ایستگاه بالاتر از ۱۸۰ 24 دی 1399
تداوم وضعیت «قرمز» هوای پایتخت

کیفیت هوای ۱۰ ایستگاه بالاتر از ۱۸۰

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در حالی که میانگین کیفیت هم‌اکنون هوای پایتخت ۱۵۹ و در شرایط ناسالم برای همه افراد است که کیفیت هوای سوهانک با شاخص ۲۱۴ در شرایط بسیار ناسالم و ۱۰ ایستگاه بالاتر از ۱۸۰ قرار دارد.