آلودگی هوای کلانشهرهای کشور
ما نمانیم و عکس ما ماند 11 مرداد 1401

ما نمانیم و عکس ما ماند

خب، از این پس عکس هایی از این دست بسیار خواهیم دید. عکس هایی که نشان می دهد مدیرانِ حاکمیتِ یکدست در میدان حضور پیدا کرده اند و بی واسطه خود را به میان معرکه انداخته اند تا خود آستین بالا بزنند و گرهی از کار فروبسته خلق خدا بگشایند.

فریاد زیر دود 24 دی 1399
چرا معضل آلودگی هوا حل نمی شود؟

فریاد زیر دود

مردم در کلانشهرهای ایران هوا برای نفس کشیدن ندارند. این صریح‌ترین جمله‌ای است که می‌توان در خصوص معضل این روزها به کار برد.اما این سختی در نفس کشیدن مانند برخی دیگر از معضلات کشور هنوز متولی و پاسخگوی مشخصی ندارد.