آیت‌الله مصباح‌یزدی
آیت‌الله مصباح‌یزدی درگذشت 13 دی 1399

آیت‌الله مصباح‌یزدی درگذشت

پس از مدتی تحمل بیماری آیت‌الله مصباح‌یزدی درگذشت.