احمد توکلی
نفوذ شبكه فساد و جن‌گيري 07 بهمن 1399
احمد توكلي نسبت به نفوذ جن‌گيران وثروتمندان فاسد ميان برخي مسوولان هشدار داد

نفوذ شبكه فساد و جن‌گيري

در اين يادداشت نسبت به نفوذ كساني هشدار داده‌‌ شده كه در قالب «ثروتمندان خيّر» و «جن‌گيرها و كهانت‌ورزان فاسد» به بيوت روحانيون و مسوولان راه پيدا مي‌كنند