ارسطو
مقدمه‌ای بر رابطه و نسبت ابن‌سینا با فلسفه یونان+فایل صوتی 25 آبان 1399

مقدمه‌ای بر رابطه و نسبت ابن‌سینا با فلسفه یونان+فایل صوتی

طرح بحث از شهرام پازوکی پژوهشگر فلسفه و عرفان