ارومیه
زیر گرفتن دو زن به بهانه نوع حجاب با پژو پارس در ارومیه 18 مرداد 1400

زیر گرفتن دو زن به بهانه نوع حجاب با پژو پارس در ارومیه

عصر روز گذشته -۱۷ مرداد ماه - دو زن در خیابان کاشانی ارومیه توسط یک راننده به بهانه «تذکر حجاب» زیر گرفته شدند.