استاد علوم سیاسی
۳۰ علّت اصطکاک بین افراد جامعه ایرانی 26 فروردین 1403
محمود سریع القلم:

۳۰ علّت اصطکاک بین افراد جامعه ایرانی

محمود سریع‌القلم استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی باری دیگر علل شکل گیری تنشی که امروز در جامعه ایرانی برجسته شده را بررسی و 30 علتی که موجب اصطکاک بین افراد جامعه می‌شود را طرح کرده است.

بر این راه مرگ چیرگی ندارد 22 آبان 1399

بر این راه مرگ چیرگی ندارد

سخت است باور کردن نبودن داوود فیرحی. چند روز پیش، در ابتدای بیماری تماسی داشتم اظهار خرسندی می‌کرد که مشکل جدی ندارد اما گویی کرونا شگردش فریب است و خوب فیرحی را فریفته بود.

مرد اندیشه و صلح 22 آبان 1399
داود فیرحی درگذشت

مرد اندیشه و صلح

دکتر داود ‌ فیرحی ، استاد دانشگاه تهران، در 56 سالگی درگذشت مرد اندیشه و صلح از همان زمان که شبکه‌های اجتماعی از تصویر حجت‌الاسلام داود فیرحی با هدف کمک‌گرفتن از مردم پر شد، می‌شد حدس زد که استاد چه جایگاهی نزد دانشجویانش دارد.