اعتمادالدین باقی
زخم مهاجرت 12 آبان 1399

زخم مهاجرت

از اخبار فراوان خودكشي هاي ناشي از فقر، غرق شدن مظلومانه مهاجرين جوياي كار، اردوگاه هاي تحـقيـرآمــيز پناهجويان كه فقط تئاتر <<مانوس>> (به كارگرداني نازنين سهامي زاده و نويسندگي ليلا حكمت و كيوان سررشته) را در اين موضوع ديده ام و از عرق شرم پدران فراواني نزد خانواده شان و تن فروشي هاي ناشي از فقر و...؛ مي گذريم.