افتتاح طرح های پتروشیمی
افتتاح بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان طرح در یک روز نشانگر قدرت ملت ایران است 04 دی 1399
روحانی در مراسم بهره برداری از 5 طرح پتروشیمی:

افتتاح بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان طرح در یک روز نشانگر قدرت ملت ایران است

رئیس جمهور افتتاح بیش از 28 هزار میلیارد تومان طرح در یک روز در بخش پتروشیمی به دست جوانان و متخصصان ایرانی را نشانگر قدرت ملت ایران و ضربه بزرگ به استکبار جهانی توصیف و تاکید کرد: اگر این جنگ اقتصادی 30 سال هم به طول بینجامد باز هم مردم ایران ایستادگی می‌کنند.