اوستاشناس
سالروز مرگ ابراهیم پورداوود ایران‌شناس معاصر 26 آبان 1399

سالروز مرگ ابراهیم پورداوود ایران‌شناس معاصر

ابراهیم پورداوود (زادهٔ ۲۰ بهمن ۱۲۶۴، رشت – مرگ ۲۶ آبان ۱۳۴۷، تهران) ایران‌شناس معاصر، اوستاشناس، نخستین مترجم فارسی اوستا و استاد فرهنگ ایران باستان و زبان اوستایی در دانشگاه تهران بود.