بانوی اختر فیزیک ایران
زادروز آلنوش طریان «مادر نجوم» ایران 18 آبان 1399

زادروز آلنوش طریان «مادر نجوم» ایران

آلنوش طریان یا آلنوش تریان  ۱۸ آبان ۱۳۰۰ در تهران به دنیا آمد و درگذشته ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ چشم از جهان فرو بست؛ او فیزیک‌دان ایرانی ارمنی‌تبار بود که به «مادر نجوم» و «بانوی اختر فیزیک ایران» ملقب گردیده‌است.