بیمه
لزوم حمایت بیمه از دندانپزشکی 23 دی 1399

لزوم حمایت بیمه از دندانپزشکی

 با توجه به قدرت اقتصادی مردم وضعیت مراجعان چگونه است؟

«رمدسیویر» بیمه شد 28 آبان 1399
سخنگوی وزارت بهداشت:

«رمدسیویر» بیمه شد

سرانجام پرداختهای ویژه به کادر، پوشش بیمه ای رمدسیویر، تدوین گایدلاین جدید درمان کرونا، لزوم تبعیت پزشکان از پروتکل کمیته علمی مقابله با کرونا و ... از جمله مباحثی بود که سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دوم نشست خبری امروز خود مطرح کرد.