تئاتر نصر
چند نکته درباره تئاتر نصر و زمزمه‌های بازگشایی‌اش 22 دی 1399

چند نکته درباره تئاتر نصر و زمزمه‌های بازگشایی‌اش

تئاتر نصر، جزئی از میراث فرهنگی ماست و طبیعتاً در هر دوره‌ای چنین نمادها و میراث‌هایی باید چه به لحاظ مادی و چه به‌لحاظ معنوی پاسداری شوند تا نسل ‌به ‌نسل به آیندگانی برسند که می‌خواهند بدانند و بفهمند که تئاتر ما از کجا آمده و چه کسانی این شعله را فروزان کرده‌اند.