تئاتر کودک و نوجوان
هنر متولی ندارد، مدیریت فرهنگی برنامه 18 تیر 1401
محمد برومند، نویسنده و کارگردان تئاتر کودک و نوجوان:

هنر متولی ندارد، مدیریت فرهنگی برنامه

۱۸ تیر روز ملی ادبیات کودک و نوجوان است. سال‌مرگ «مهدی آذریزدی» بهانه این روز در تقویم مناسبت‌های ایران است. در این روز عموماً رسانه‌ها به سراغ نویسندگان داستان کودک و نوجوان می‌رود و از نمایشنامه‌نویسان و فیلم‌نامه‌نویسان این حوزه سراغی نمی‌گیرند، این بهانه‌ای شد تا با محمد برومند نویسنده و کارگردان تئاتر کودک و نوجوان گفتگو کنیم.