ترانه یلدا، متروپل، آبادان، خوزستان
تمام زشتی تهران را ما به وجود آوردیم، همه ما/ قلب فرهنگی تهران فقط چراغ می‌فروشد/ بافت تاریخی مشهد را انگار بمب انداخته‌اند تا بعد رویش برج درست کنند 11 مرداد 1401
ترانه یلدا معمار و شهرساز:

تمام زشتی تهران را ما به وجود آوردیم، همه ما/ قلب فرهنگی تهران فقط چراغ می‌فروشد/ بافت تاریخی مشهد را انگار بمب انداخته‌اند تا بعد رویش برج درست کنند

«مسئله این است که مهندس سازه همه‌کاره شود و او برای چگونگی ساختمان تصمیم‌گیری کند و به او اهمیت بدهند نه به معمار. معمارها به‌تدریج از تصمیمات خرد و کلان معماری و شهرسازی رانده‌شده‌اند.»

نشانه‌ها را فراموش نکنیم 30 تیر 1401
سقوط متروپل و سرنوشت شهرهای ما

نشانه‌ها را فراموش نکنیم

از روز سقوط برج متروپل تنها یک ماه و 20 روز می‌گذرد اما دیگر حرفش نیست. اول همه با هیجان غوغا کردند، ولی حتی نشنیدیم که گزارش دقیقی برای تعیین علل همه‌جانبه وقوع فاجعه متروپل از سوی نهادهای مسئول در دست تهیه باشد.