تسهیل تسویه بدهی بانکی
مهلت تسویه بدهی تولیدکنندگان تا پایان امسال تمدید شد 16 آذر 1399
همتی:

مهلت تسویه بدهی تولیدکنندگان تا پایان امسال تمدید شد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تولیدکنندگان مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی مصوب آذر ۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان امسال برای تسویه بدهی خود مهلت دارند.