تعطیلی مدارس
حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست 27 دی 1399
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست، گفت: در مناطق آبی و زرد خانواده ها می توانند دانش آموزان پایه های اول و دوم را از اول بهمن به صورت اختیاری به مدرسه بفرستند.