تله جنگ
بلوف جنگ افروزي؛ آخرين تله 13 دی 1399

بلوف جنگ افروزي؛ آخرين تله

در سالگرد شهادت سردار دل‌ها سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني همگان اعم از مردم، مسئولان و مقامات بر مقابله هوشمندانه و مدبرانه با دشمن تاکيد دارند اما اين نکته نيز واضح و مبرهن است که ايران هيچگاه در دام بهانه‌گيري‌ها و تهديدات آمريکايي‌ها نخواهد افتاد و با درايت و تدبير تصميم‌گيري خواهد کرد.