جامعه
چرا مردم در فضای مجازی خشمگین هستند؟ 06 آبان 1399
محمد فرقانی پاسخ داد:

چرا مردم در فضای مجازی خشمگین هستند؟

رییس سابق دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، بر این باور است که در بررسی علل افزایش خشونت اجتماعی بیش از آنکه موضوعات روانشناختی اهمیت داشته باشد، بسترهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حائز اهمیت است.