جانباختگان کرونا 10 دیماه 1399
مجموع قربانیان کرونا در کشور از مرز ۵۵ هزار نفر گذشت 10 دی 1399
با جان باختن ۱۴۹ بیمار دیگر؛

مجموع قربانیان کرونا در کشور از مرز ۵۵ هزار نفر گذشت

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: با جان باختن ۱۴۹ بیمار دیگر در طول 24 ساعت گذشته، مجموع قربانیان کرونا در کشور از مرز ۵۵ هزار نفر گذشت.