جانباختگان کرونا 20 دیماه 1399
جان باختن ۸۲ بیمار دیگر کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در کشور 20 دی 1399
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

جان باختن ۸۲ بیمار دیگر کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جان باختن ۸۲ بیمار دیگر کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در کشور خبر داد.