جایگاه ایران در پژوهش
سکوی ارسال خلاق‌ترین جوانان به دیگر کشورها نباشیم 02 دی 1399
سرپرست معاونت تحقیقات وزارت بهداشت:

سکوی ارسال خلاق‌ترین جوانان به دیگر کشورها نباشیم

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نباید سکوی ارسال بهترین و خلاق ترین نیروهای جوان به دیگر کشورها باشیم، انگیزه و امید به آینده برای نسل جوان ایرانی مهم است.