جعفر شهری مورخ تهران
سالمرگ جعفر شهری محقق و نویسنده ایرانی است 06 آذر 1399

سالمرگ جعفر شهری محقق و نویسنده ایرانی است

جَعفَرِ شَهری‌باف (۱۲۹۳ در عودلاجان تهران - ۶ آذر ۱۳۷۸ در تهران) نویسنده ایرانی و پژوهشگر تاریخ تهران بود.