حذف غربالگری سلامت جنین
حذف غربالگری سلامت جنین؛ افزایش تولد نوزادان بیمار 07 بهمن 1399
هشدار انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران به نمایندگان مجلس

حذف غربالگری سلامت جنین؛ افزایش تولد نوزادان بیمار

انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هشدار داد که حذف برنامه های غربالگری سلامت جنین، نتیجه ای جز افزایش شدید و تصاعدی نوزادان متولد شده با بیماری های ژنتیکی نخواهد داشت و از سلامت جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد کاست.