حزب کارگزاران سازندگی
جهانگیری و هاشمی آماده نامزدی در انتخابات نیستند 09 آبان 1399
مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی:

جهانگیری و هاشمی آماده نامزدی در انتخابات نیستند

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به اینکه اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی تا امروز پیشنهاد حزب برای نامزدی در انتخابات را نپذیرفته‌اند، گفت: کارگزاران با برنامه جسورانه اقتصادی در پی یک دولت فنی و کار است.