حسین راغفر اقتصاددان استاد دانشگاه
فساد گسترده مانع اصلاحات است 16 آذر 1399
گفت‌وگو با حسین راغفر:

فساد گسترده مانع اصلاحات است

فساد گسترده مانع اصلاحات است يكي از سؤال‌هايي كه هميشه در منظر متفكران و جامعه و پس از تنش‌ها و جنبش‌هاي  يك كشور مطرح مي‌شود، بحث توسعه سياسي و توسيعه اقتصادي است‌. بسياري بر اين باورند كه  بسياري ا ز جنبش‌ها برآمده از كمبودهاي اقتصادي است‌. در اين ميان به سراغ حسين راغفر رفته‌ايم تا به تحليل اين بپردازد كه چگونه يك دولت قوي مي‌تواند با  توسل به توسعه سياسي و توسعه اقتصادي مي‌تواند  جامعه‌اي قوي ، مردمي برخوردار و فضايي دموكرات را خلق كند.

چشم‌انداز تحولات سال آینده 11 آذر 1399
حسین راغفر اقتصاددان استاد دانشگاه

چشم‌انداز تحولات سال آینده

بودجه و قيمت 11هزار توماني ارز دقيقا تصديق مي‌کند که چه کسي پشت افزايش‌هاي قيمت ارز بوده است.